วันอังคารที่ 2 กันยายน พ.ศ. 2551

ตะลึงเวียดนามการศึกษาเจริญกว่าไทย

อธิการบดีม.พายัพนำนศ.ไทยสำรวจการศึกษาประเทศเพื่อนบ้านตะลึงเวียดนามการศึกษาก้าวหน้ากว่าไทย ชี้รัฐกำหนดทิศทางการศึกษาเป็นระบบ ปลูกฝังเด็กมีวินัย อดทน เรียนภาษาต่างประเทศ "บุญลือแนะผู้นำนศ.ถ่ายทอดประสบการณ์ให้เพื่อนในสถาบัน

นายบุญลือประเสริฐโสภา รมช.ศึกษาธิการกล่าวกับผู้นำนักศึกษามหาวิทยาลัยทั่วประเทศกว่า 200 คนที่นำเสนอผลการศึกษาดูงานตามโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อความเป็นสากล2008 ในประเทศมาเลเซียเวียดนาม สิงคโปร์ และฮ่องกง เมื่อเร็วๆ นี้ ว่า การที่สำนักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา(สกอ.)จัดโครงการนี้ขึ้น เป็นสิ่งที่ดีเพราะนักศึกษาต้องมีวิสัยทัศน์กว้างไกล เข้าใจสังคมและวัฒนธรรมนานาชาติ มีความสามารถด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและภาษาต่างประเทศ เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน แต่จะต้องมีความสมดุลระหว่างความเป็นสากลกับเอกลักษณ์ประจำชาติ การเป็นคนมีคุณธรรม จริยธรรม อยากเห็นผู้นำนักศึกษานำความรู้และประสบการณ์มาขยายผลให้เพื่อนๆ ในสถาบันและร่วมนำพาประเทศชาติให้ก้าวหน้า

ผศ.ดร.ประดิษฐ์เถกิงรังสฤษดิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพายัพในฐานะหัวหน้าคณะนักศึกษาในโครงการเปิดโลกทัศน์นักศึกษาเพื่อความเป็นสากล 2008 กล่าวว่า เวียดนามที่คนไทยมักมองว่าด้อยพัฒนากว่าไทย แต่นักศึกษาได้ไปศึกษาเปรียบเทียบการพัฒนาประเทศระหว่างไทยกับเวียดนาม พบว่า รัฐบาลเวียดนามกำหนดทิศทางการศึกษาของประชาชนอย่างเป็นระบบ ซึ่งมีอัตราคนรู้หนังสือถึงร้อยละ 90 และบ่มเพาะให้เด็กเป็นคนมีระเบียบวินัยขยัน อดทน และมีการบังคับใช้กฎหมายอย่างเข้มแข็งและเคร่งครัด เพื่อเป็นการสร้างชาติและพัฒนาประเทศ

นักศึกษาระบุว่าคนเวียดนามสนใจเรียนภาษาต่างประเทศสามารถใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารได้ดี ภาครัฐมีนโยบายจัดการศึกษาเพื่อพัฒนาสู่ความเป็นเลิศ โดยมหาวิทยาลัยต่างๆ จะผลิตบัณฑิตที่มีความสามารถเฉพาะทาง ที่สำคัญรัฐบาลลงทุนกับการใช้ระบบเทคโนโลยีสมัยใหม่ในการเรียนการสอน ทำให้เวียดนามเป็นคู่แข่งด้านการพัฒนาที่น่ากลัวของไทย อย่างไรก็ตาม การศึกษาของเวียดนามแตกต่างจากไทยที่การจัดการศึกษาไม่มีความเป็นเอกภาพ มหาวิทยาลัยยังเปิดสอนโดยแข่งขันกันเอง" อธิการบดีม.พายัพ กล่าว

ผศ.ดร.ประดิษฐ์กล่าวอีกว่า จะนำข้อสรุปเสนอต่อสกอ.เพื่อเป็นข้อเสนอแนะทิศทางการจัดการศึกษาของไทยดังนี้

1.พัฒนาการศึกษาสาขาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีให้ทันสมัย

2. สร้างวัฒนธรรมในการเรียนรู้ของนักศึกษาและปลูกฝังให้มีระเบียบวินัยและ

3. กำหนดนโยบายการจัดการศึกษาให้เป็นเอกภาพในทุกระดับ

ที่มา - คมชัดลึก วันอังคารที่ 19 สิงหาคม พ.ศ. 2551

ป้ายกำกับ

10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต "โลกร้อน" กบ กรด กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ กว่าง กว่าง5เขา กว่างโซ้ง การเขียน การจัดระบบความคิด การทดลอง การประกวดกว่าง การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การศึกษา การอ่านหนังสือ เกมวิทยาศาสตร์ เกมออนไลน์ แก๊สโซฮอล์ ข่าววิทยาศาสตร์ ไขปริศนา ครูคารม ความหมายของเบส คอนกรีตทนไฟ เครื่องยิงอะตอม เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครเมียม งานอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 ปี 2551 จักรวาล ช่วงช่วง หลินฮุ่ย เซิร์น โซเดียมคาร์บอเนต ด่าง ดาวน์โหลดรูปเพื่อนๆ ป.6/8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ ดูงานที่อัสสัมชัน เดินเครื่องสร้าง ตัวอย่างกรด ตัวอย่างเบส เตรียมตัวสอบ ท่าอิฐ เทศบาลท่าอิฐ ไทย บทความ เบส เบส (เคมี) แบบสมบูรณ์ ป.6 โปสเตอร์ผลงานนักเรียนชั้น ป. 6 ผลงานเด็ก แผนผังความคิด พาสเจอไรส์ (pasteurization) ภาพวาด ภาวะโลกร้อน แมลงปอ แมลงสาบ แม่เหล็ก ยิงอนุภาค รวมผลงานการวาดภาพโปสเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ระบบนิเวศ รายชื่อนักเรียน ป. 6/8 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เรื่องเร้นลับในอวกาศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์ เปิดเทอมปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 พค 53 เล่นเกม เล่นเกมฟรีๆ โลกถึงจุดจบ โลหะ วงจรชีวิต วงจรชีวิตของผีเสื้อ วงจรชีวิตแมลงปอ วัฏจักรชีวิต วัว วัสดุทนไฟ วิทยาศาสตร์ เวียดนาม สเตนเลส สมบัติของกรด สมาธิสั้น สวยๆ งามๆ ตามธรรมชาติ...ดอกไม้และแมลง สอบ สัตว์ สารละลายกรด สาเหตุโลกร้อน แสงสี หลุมดำ เหล็กกล้าไร้สนิม อนุภาคฮิกส์ อวัยวะภายใน อะลูมิเนียม แอมโมเนีย แฮดรอน acid A-net base CAI - คำถามวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 cern E-paper LHC mind mapping Storm surge

Hubble Images