วันอาทิตย์ที่ 28 กันยายน พ.ศ. 2551

การจัดระบบความคิดโดยการทำ แผนผังความคิด(mind mapping)

แผนผังความคิด เป็นหนึ่งวิธีที่จะช่วยให้ผู้เรียนเกิดการมององค์ความรู้ได้ครบถ้วน โดยการเชื่อมโยงความรู้จากแหล่งที่เป็นหัวข้อหลัก แล้วเพิ่มสิ่งที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อนั้นเข้าไป และเพิ่มเติมอย่างสมเหตุผล ลองฝึกทำบ่อยๆ ก็จะชำนาญครับ แรกๆ ก็อาจจะดูไม่เหมือนกับตัวอย่าง แต่อย่าท้อ เพราะมีประโยชน์จริงๆ ใครทำเป็นประจำและชำนาญก็จะแตกฉานในเรื่องนั้นๆ ครับ
เคยใช้แผนผังความคิดให้นักเรียนลองทำดูทำให้นักเรียนมีความคิดที่เป็นระบบมากขึ้น รู้จักการใช้เหตุและผลในการตอบและทำงานต่างๆ ลองมาดูว่าตัวอย่างที่เราได้จากการทำแผนผังความคิดเป็นอย่างไร หากใครไม่ทราบว่าแผนผังความคิดคืออะไร แนะนำให้ลองค้นหาดูนะครับ เพราะเรื่องนี้นำมาใช้ในการเรียนการสอนนานแล้ว


ภาพที่เห็นนี้ได้มาจากการค้นหาในเว็บโดยที่ผมไม่ได้ขออนุญาตมาแต่อย่างไร จึงไม่ควรนำไปขายหรือเพื่อการค้า เพราะอาจมีลิขสิทธิ์ครับ
แต่ผลงานข้างล่างนี้เด็กอุตรดิตถ์ทำเอง เรียกน้ำย่อยครับ

ป้ายกำกับ

10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต "โลกร้อน" กบ กรด กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ กว่าง กว่าง5เขา กว่างโซ้ง การเขียน การจัดระบบความคิด การทดลอง การประกวดกว่าง การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การศึกษา การอ่านหนังสือ เกมวิทยาศาสตร์ เกมออนไลน์ แก๊สโซฮอล์ ข่าววิทยาศาสตร์ ไขปริศนา ครูคารม ความหมายของเบส คอนกรีตทนไฟ เครื่องยิงอะตอม เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครเมียม งานอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 ปี 2551 จักรวาล ช่วงช่วง หลินฮุ่ย เซิร์น โซเดียมคาร์บอเนต ด่าง ดาวน์โหลดรูปเพื่อนๆ ป.6/8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ ดูงานที่อัสสัมชัน เดินเครื่องสร้าง ตัวอย่างกรด ตัวอย่างเบส เตรียมตัวสอบ ท่าอิฐ เทศบาลท่าอิฐ ไทย บทความ เบส เบส (เคมี) แบบสมบูรณ์ ป.6 โปสเตอร์ผลงานนักเรียนชั้น ป. 6 ผลงานเด็ก แผนผังความคิด พาสเจอไรส์ (pasteurization) ภาพวาด ภาวะโลกร้อน แมลงปอ แมลงสาบ แม่เหล็ก ยิงอนุภาค รวมผลงานการวาดภาพโปสเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ระบบนิเวศ รายชื่อนักเรียน ป. 6/8 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เรื่องเร้นลับในอวกาศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์ เปิดเทอมปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 พค 53 เล่นเกม เล่นเกมฟรีๆ โลกถึงจุดจบ โลหะ วงจรชีวิต วงจรชีวิตของผีเสื้อ วงจรชีวิตแมลงปอ วัฏจักรชีวิต วัว วัสดุทนไฟ วิทยาศาสตร์ เวียดนาม สเตนเลส สมบัติของกรด สมาธิสั้น สวยๆ งามๆ ตามธรรมชาติ...ดอกไม้และแมลง สอบ สัตว์ สารละลายกรด สาเหตุโลกร้อน แสงสี หลุมดำ เหล็กกล้าไร้สนิม อนุภาคฮิกส์ อวัยวะภายใน อะลูมิเนียม แอมโมเนีย แฮดรอน acid A-net base CAI - คำถามวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 cern E-paper LHC mind mapping Storm surge

Hubble Images