วันอังคารที่ 16 กันยายน พ.ศ. 2551

วงจรชีวิตของผีเสื้อ

แมลงที่มีการถอดรูปสมบูรณ์แบบ (holometabolous or complete metamorphosis)
การถอดรูปในลักษณะนี้มักพบได้ในกลุ่มแมลงที่มีวิวัฒนาการสูงวงจรชีวิตมีการพัฒนาการในระยะต่างๆ ที่สำคัญรวม 4 ระยะ คือ
ระยะไข่
ระยะตัวอ่อนหรือ หนอน
ระยะดักแด้
ระยะตัวเต็มวัย

แมลงบางชนิดในกลุ่ม นี้เป็นแมลงที่ไม่มีปีก แต่แมลงส่วนใหญ่มักมีปีกและมีการเจริญของปีกเกิดขึ้นภายใน (endoterygote)

ระยะ ตัวอ่อนหรือตัวหนอนตัวหนอนเรียกว่า larva ตัวหนอนมักไม่มีตารวมและหนวดมักเสื่อม ลำตัวภายนอกไม่ ปรากฏร่องรอยใดที่จะ เจริญเป็นปีก พัฒนาการของปีก เริ่มต้นขึ้นตั้งแต่ตัวหนอนยังอยู่ในวัยต้นๆ โดยพัฒนาจาก กลุ่มเซลล์ที่เรียกว่า maginal discs (buds) หนอนส่วนใหญ่มักมี ปากเป็นแบบกัด แม้ว่าตัวเต็มวัยอาจ มีปาก เป็นแบบอื่นๆที่ไม่ใช่ปากกัด ตัวหนอนมีรูปร่างลักษณะแตกต่างจากตัวเต็มวัยอย่างเห็นได้ชัดเจน มีทั้งขาจริง (thoracic legs) และขาเทียม (prolegs) ก็ได้ แต่มีการลอกคราบหลายครั้ง ก่อนที่หนอนในระยะสุดท้าย ที่โตเต็มที่แล้วจะเปลี่ยนเป็นตัวเต็มวัยต้องผ่านระยะที่เป็นดักแด้ (pupa) มาก่อน

หนอนในระยะ สุดท้ายจะเริ่ม หยุดกินอาหารและเคลื่อนไหวน้อยลงเรียกหนอนในระยะนี้ว่า ระยะเตรียมเข้าดักแด้ (prepupa or pharate pupa) จากนั้นจะเข้าดักแด้ (pupation) ด้วยการลอกคราบอีกครั้งหนึ่งเปลี่ยนเป็นดักแด้โดย สมบูรณ์ ในระหว่าง ที่กระบวนการเตรียมตัวเข้าดักแด้ และอยู่ในระยะดักแด้กำลังดำเนินไป เนื้อเยื่อต่างๆ ที่ปรากฏ ในระยะหนอนมักมี การสลายตัวไปเพียงบางส่วนหรือทั้งหมด โดยกลับมีเนื้อเยื่อของตัวเต็มวัยมาปรากฏ ขึ้นทดแทน หนอนของแมลง ที่มี การถอดรูปสมบูรณ์แบบนอกจากมีตุ่มปีก (wing buds) ถูกซ่อนไว้ภายใน แล้วยังมี รูปร่าง ลักษณะที่แตกต่าง ไปจากแมลง ตัวเต็มวัยเห็นได้อย่างชัดเจน

แมลงที่มีการถอดรูปสมบูรณ์แบบเป็นแมลงที่จัดอยู่ใน อันดับต่างๆ รวม 9 อันดับ คือ Mecoptera, Neuroptera, Tricgoptera, Siphonaptera, Strepsiptera, Coleoptera, Lepidoptera, และ Hymenoptera

ป้ายกำกับ

10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต "โลกร้อน" กบ กรด กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ กว่าง กว่าง5เขา กว่างโซ้ง การเขียน การจัดระบบความคิด การทดลอง การประกวดกว่าง การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การศึกษา การอ่านหนังสือ เกมวิทยาศาสตร์ เกมออนไลน์ แก๊สโซฮอล์ ข่าววิทยาศาสตร์ ไขปริศนา ครูคารม ความหมายของเบส คอนกรีตทนไฟ เครื่องยิงอะตอม เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครเมียม งานอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 ปี 2551 จักรวาล ช่วงช่วง หลินฮุ่ย เซิร์น โซเดียมคาร์บอเนต ด่าง ดาวน์โหลดรูปเพื่อนๆ ป.6/8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ ดูงานที่อัสสัมชัน เดินเครื่องสร้าง ตัวอย่างกรด ตัวอย่างเบส เตรียมตัวสอบ ท่าอิฐ เทศบาลท่าอิฐ ไทย บทความ เบส เบส (เคมี) แบบสมบูรณ์ ป.6 โปสเตอร์ผลงานนักเรียนชั้น ป. 6 ผลงานเด็ก แผนผังความคิด พาสเจอไรส์ (pasteurization) ภาพวาด ภาวะโลกร้อน แมลงปอ แมลงสาบ แม่เหล็ก ยิงอนุภาค รวมผลงานการวาดภาพโปสเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ระบบนิเวศ รายชื่อนักเรียน ป. 6/8 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เรื่องเร้นลับในอวกาศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์ เปิดเทอมปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 พค 53 เล่นเกม เล่นเกมฟรีๆ โลกถึงจุดจบ โลหะ วงจรชีวิต วงจรชีวิตของผีเสื้อ วงจรชีวิตแมลงปอ วัฏจักรชีวิต วัว วัสดุทนไฟ วิทยาศาสตร์ เวียดนาม สเตนเลส สมบัติของกรด สมาธิสั้น สวยๆ งามๆ ตามธรรมชาติ...ดอกไม้และแมลง สอบ สัตว์ สารละลายกรด สาเหตุโลกร้อน แสงสี หลุมดำ เหล็กกล้าไร้สนิม อนุภาคฮิกส์ อวัยวะภายใน อะลูมิเนียม แอมโมเนีย แฮดรอน acid A-net base CAI - คำถามวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 cern E-paper LHC mind mapping Storm surge

Hubble Images