วันเสาร์ที่ 27 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2553

รายชื่อนักเรียน ป. 6/8 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ

รายชื่อนักเรียน ป. 6/8 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ต.ท่าอิฐ อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์
อยากดูรูปและข้อมูลให้คลิกที่ชื่อได้เลยครับ

เลขที่ 43 เด็กหญิงกมลชนก ถิ่นแสนดี
เลขที่ 45 เด็กหญิงรสสุคนธ์ สุขสา
เลขที่ 42 เด็กหญิงอภิษฐา เทียนหอม
เลขที่ 44 เด็กหญิงกุลธิดา ขำทับทิม
เลขที่ 40 เด็กหญิงปนัดดา ดวงบังเกิด
เลขที่ 36 เด็กหญิงกฤษณา กามะ
เลขที่ 26 เด็กหญิงชนฐิตา กัลปพฤกษ์
เลขที่ 27 เด็กหญิงนิรชา ปาด้วง
เลขที่ 28 เด็กหญิงปิยะธิดา สมจิตร์
เลขที่ 29 เด็กหญิงมิ่งนภา แก้วเพชรสุวรรณ
เลขที่ 21 เด็กชายเจษฎา อุดพ่วง
เลขที่ 18 เด็กชายอนุชาติ เชื้อเดช
เลขที่ 6 เด็กชายสุธีรชาต อ่อนนิวัน
เลขที่ 20 เด็กชายจุลกมล ลักษณา
เลขที่ 11 เด็กชายนัฐวุฒิ เริงสำราญ
เลขที่ 23 เด็กชายรัฐชนพัฒน์ อินทร์ปัญญา
เลขที่ 4 เด็กชายนิทัศน์ ใบบัว
เลขที่ 17 เด็กชายนันทิพัฒน์ ยอดทะเล
เลขที่ 12 เด็กชายเพชรสยาม แตงเพ็ชร
เลขที่ 19 เด็กชายทศพร เนียมทัด
เลขที่ 24 เด็กชายนำโชค มากพันธ์
เลขที่ 25 เด็กชายบุญญพร พลขุนทด
เลขที่ 15 เด็กชายอรรถพล เพ็งเปลี่ยน
เลขที่ 14 เด็กชายธีรุตม์ ครุฑเมือง
เลขที่ 13 เด็กชายธนกร มากทิมทอง
เลขที่ 10 เด็กชายธงธรรม คมขำ
เลขที่ 16 เด็กชายสันติ ปานคำ
เลขที่ 3 เด็กชายณัฐพล ขุนจ้อน
เลขที่ 5 เด็กชายวิษณุ คำเพ็ง
เลขที่ 7 เด็กชายธนพล วงศ์เสนา
เลขที่ 22 เด็กชายสิริชัย จันทร์สว่าง
เลขที่ 1 เด็กชายพิชัย ลิ้มอยู่สวัสดิ์
เลขที่ 2 เด็กชายณัฐพงศ์ มายรรยงค์
เลขที่ 8 เด็กชายธนาธิป เอี่ยมประพันธ์
เลขที่ 9 เด็กชายวุฒิภัทร อ่องอ้น
เลขที่ 46 เด็กหญิงชญาณี สินสิทธิ์
เลขที่ 39 เด็กหญิงกมลธร ผาเจริญ
เลขที่ 41 เด็กหญิงสิริลักษณ์ ศรีคมขำ
เลขที่ 38 เด็กหญิงกัญญาณัฐ รุ่งเรือง
เลขที่ 37 เด็กหญิงอมิตา ดอนเทศน์
เลขที่ 30 เด็กหญิงอัมพกาศรณ์ เมฆดำ
เลขที่ 35 เด็กหญิงอภิญญา สิทธิวิรุฬห์
เลขที่ 33 เด็กหญิงจีรนันท์ แขงามขำ
เลขที่ 32 เด็กหญิงศุภากร ศุภศิริภิญโญ
เลขที่ 31 เด็กหญิงธัญวรรณ สุขจิตร
เลขที่ 47 เด็กหญิงเกศมณี พุทธิมา

ป้ายกำกับ

10 ปรากฎการณ์ประหลาด ผลกระทบวิกฤต "โลกร้อน" กบ กรด กระดาษอิเล็กทรอนิกส์ กว่าง กว่าง5เขา กว่างโซ้ง การเขียน การจัดระบบความคิด การทดลอง การประกวดกว่าง การเปลี่ยนแปลงรูปร่าง การศึกษา การอ่านหนังสือ เกมวิทยาศาสตร์ เกมออนไลน์ แก๊สโซฮอล์ ข่าววิทยาศาสตร์ ไขปริศนา ครูคารม ความหมายของเบส คอนกรีตทนไฟ เครื่องยิงอะตอม เครื่องเร่งอนุภาคขนาดใหญ่ โครงการทอดผ้าป่าขยะรีไซเคิล โดยเทศบาลเมืองอุตรดิตถ์ โครงงานวิทยาศาสตร์ โครเมียม งานอำลาอาลัยนักเรียนชั้น ป.6 และ ม. 3 ปี 2551 จักรวาล ช่วงช่วง หลินฮุ่ย เซิร์น โซเดียมคาร์บอเนต ด่าง ดาวน์โหลดรูปเพื่อนๆ ป.6/8 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ จ.อุตรดิตถ์ ดูงานที่อัสสัมชัน เดินเครื่องสร้าง ตัวอย่างกรด ตัวอย่างเบส เตรียมตัวสอบ ท่าอิฐ เทศบาลท่าอิฐ ไทย บทความ เบส เบส (เคมี) แบบสมบูรณ์ ป.6 โปสเตอร์ผลงานนักเรียนชั้น ป. 6 ผลงานเด็ก แผนผังความคิด พาสเจอไรส์ (pasteurization) ภาพวาด ภาวะโลกร้อน แมลงปอ แมลงสาบ แม่เหล็ก ยิงอนุภาค รวมผลงานการวาดภาพโปสเตอร์ของนักเรียนโรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ ระบบนิเวศ รายชื่อนักเรียน ป. 6/8 ปีการศึกษา 2551 โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ เรื่องเร้นลับในอวกาศ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ โรงเรียนเทศบาลท่าอิฐ อุตรดิตถ์ เปิดเทอมปีการศึกษา 2553 วันที่ 17 พค 53 เล่นเกม เล่นเกมฟรีๆ โลกถึงจุดจบ โลหะ วงจรชีวิต วงจรชีวิตของผีเสื้อ วงจรชีวิตแมลงปอ วัฏจักรชีวิต วัว วัสดุทนไฟ วิทยาศาสตร์ เวียดนาม สเตนเลส สมบัติของกรด สมาธิสั้น สวยๆ งามๆ ตามธรรมชาติ...ดอกไม้และแมลง สอบ สัตว์ สารละลายกรด สาเหตุโลกร้อน แสงสี หลุมดำ เหล็กกล้าไร้สนิม อนุภาคฮิกส์ อวัยวะภายใน อะลูมิเนียม แอมโมเนีย แฮดรอน acid A-net base CAI - คำถามวิทยาศาสตร์ชั้น ป.6 cern E-paper LHC mind mapping Storm surge

Hubble Images